Hiển thị 25–36 của 38 kết quả

Quy cách:

  • Gồm 7 món
  • Đoản dài 260cm x sâu 73cm x tựa 18cm x lòng sủ dụng 55cm x cao 70cm
  • Ghế đơn 107cm x sâu 73cm x tựa 18cm x lòng sử dụng 55cm x cao 70cm
  • Bàn 81cm x dài 176cm x dày 15cm
  • Đôn 50cm x 73cm
  • Đôn 45cm x 45cm
  • Toàn bộ hệ thống tựa và tay dày 18cm
  • Hệ thống mặt bàn mặt ghế mặt đôn dày 15cm
  • Hệ thống quây 5cm chân đế liền
  • Hàng chọn gỗ chọn vân.

Chất gỗ: Gỗ gõ đỏ

Sản phẩm: Hàng mộc

0904628986